Dự ánThiết kế văn phòng Investcorp

Thiết kế văn phòng Investcorp

Investcorp quan niệm rằng, văn phòng công ty không chỉ là nơi đến để làm việc, mà đó còn là nơi tạo dựng sự đoàn kết - phát triển bền vững của cán bộ nhân viên và thể hiện cái nhìn rõ ràng bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Dự án: Văn phòng Investcorp

Thiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng InvestcorpThiết kế văn phòng Investcorp
Liên hệ